Utforsk. Bygg. Lær.

Dremel Dreams-programmet integrerer 3D-utskrift i klasserommet med læreplaner og ressurser som er utformet for å støtte lærerne og elevene mens de utforsker praktisk bruk av naturfag og matematikk i klasserommet. Dremel Dreams utfordrer og inspirerer elever og lærere til å…

  • D - Designe materialer.
  • R - Undersøke nye ideer.
  • E . Utvide pensum.
  • A - Aktivere fantasien.
  • M - Motivere hverandre.
  • S - Skape en bedre fremtid.

Se hvordan 3D-utskrift brukes i amerikanske klasserom til å styrke realfagsundervisningen og samtidig bidra til bedre liv.

Eksempelstudie fra Lakeview Technology Academy>
Eksempelstudie fra Hardin-Jefferson>
Eksempelstudie fra Austin Tinkering School>

EKSPERIMENTELL, PRAKTISK LÆRING I DET 21. ÅRHUNDRE

3D-utskrift fremmer læring i det 21. århundre, og er i vekst som grunnleggende teknologi for å mestre realfag. Kombinert med andre virtuelle ressurser bidrar det til å forberede dagens elever for morgendagens arbeidsmarked, med tenkning og problemløsning på nye nivåer.

ENDRER MÅTEN ELEVENE LÆRER PÅ

TRADISJONELL

NY 3D-UNDERVISNINGSMETODE

3D-SPESIFIKKE LÆREPLANER

Dremel 3D med pensumbaserte læreplaner skrevet av lærere og eksperter på området er tilpasset viktige undervisningsstandarder. Med disse veiledningene kan lærere integrere 3D-utskrift i klasseromsundervisningen rett ut av esken.

Alle de spesialutviklede opplæringsplanene og de tilhørende 3D-modellsettene leveres lagret på skriverens SD-kort, og kan lagres på og skrives ut fra alle datamaskiner.

Se denne videoen for å finne ut hvordan settene kan integreres i klasserommet for å styrke praktisk undervisning og oppmuntre til problemløsing.

REALFAG OG MER

Realfag trenger ikke lenger å handle om diagrammer og tabeller, men om håndgripelige modeller av komplekse konsepter som kan endres.

3D-teknologi kan brukes til å bygge modeller og prototyper av mekaniske, arkitektoniske og kunstneriske utforminger for å fremme den praktiske forståelsen.

Elevene kan designe og konstruere alt fra forbrenningsmotorer til droner, og lære ved å prøve og feile selv.

Nå kan matematikk bli et interaktivt fag der elevene kan integrere læringen og fremme sine evner til å løse problemer.

Geografi, kunst, design...alle fag kan forvandles slik at elevene utfordres til å tenke annerledes og mer kritisk.

"Ved å integrere Dremel 3D Idea Builder i K-12-pensumet har vi økt elevenes engasjement, fremmet kreativitet hos elevene og bidratt til elevenes forståelse av kjernefagkonsepter som ofte går tapt i klasseromsundervisningen."

Mark Simmons, Director of Technology, Sabine Pass ISD